Услуги

Предлагаме различни услуги, които на всеки от нас се налага да потърси в ежедневието си

Езиков превод

Езиковият превод сам по себе си е предаване на значението на думи, изрази, изречения, текст от един език, наречен изходен, на друг, наречен целеви. „Светем“ ЕООД работи с преводачи, които имат необходимите документи и опит. В базата ни данни има богат избор от преводачи, специализирани в различни области на писмения превод, като:

Благодарение на техния опит и професионализъм, както и на нашата коректност и бързина при изпълнения на поръчките, ставаме перфектния екип за вас, нашите клиенти.
В сферата на устните преводи преводачите ни имат опита и познанията на консекутивния и симултантния превод, както и спазват изискванията за посещение при нотариус. Ще осигурим на вас и вашите клиенти перфектно устно представяне и бизнес отношение при придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни ситуации, което ще ви даде сигурност и спокойствие.


Редактиране/Коректура

Наред с писмения и устния превод, други услуги, които „Светем“ ЕООД предлага, са „Редактиране“ и „Коректура“. Редактирането е процес, при който преводачът е в ролята на редактор и следи за пунктуация, граматика, стилистика, правопис и терминология. Неговата задача е да провери спазени ли са езиковите правила при превода на целевия език. Коректорът е последният човек при веригата на езиковите преводи. Той изглажда стила на преведения текст, така че да няма тромави и неразбираеми изречения и текстът да звучи гладко. Ние можем да предложим съвкупност от услуги „Превод”, „Редактиране” и „Коректура”, както и всяка услуга поотделно.

Други услуги

В нашето ежедневие честo ни се налага да ползваме и не толкова специфични услуги като езиковите преводи и легализацията. „Светем“ ЕООД предлага и обикновени услуги, които всеки от нас често използва. Предлагаме висококачествено копиране, разпечатване, сканиране, набиране на десетопръстна система.

Черно-бяло копиране

 

Едностранно

Двустранно

A4

0,08 лв.

0,12 лв.

 

 

 

Над 100 бр. – цена по договаряне

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Черно-бяло разпечтване

 

Едностранно

Двустранно

A4

0,10 лв

0,20 лв

 

 

 

Над 100 бр. – цена по договаряне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер

Черно-бяло/цветно

А4

0,30 лв./бр.

3 лв./1800 символа по БДС
Над 10 стр. – цена по договаряне

Минимално таксуване – 1 машинописна страница по БДС.
Всяко следващо таксуване е на половин преводаческа страница.

Посочените цени са с ДДС.

Копирайтингът като услуга е списване на текстове, съставяне на текст по зададена тема и параметри. Копирайтърът е човек, който умее добре да борави с думите и текстовете, правилно да излага своите мисли и разсъждения, така че крайният продукт да е добре изпипан и подреден текст, който да грабва вниманието.
Копирайтърите могат да облекат идеите на клиента в думи, да напълнят бизнеса с правилно съдържание и да доставят съдържанието до целевата аудитория.

Цена: по запитване

Моля, заповядайте на място в офиса ни.

Pin It on Pinterest