Услуги

Предлагаме различни услуги, които на всеки от нас се налага да потърси в ежедневието си.

Езиков превод

Езиковият превод сам по себе си е предаване на значението на думи, изрази, изречения, текст от един език, наречен изходен, на друг, наречен целеви. „Светем“ ЕООД работи с преводачи, които имат необходимите документи и опит. В базата ни данни има богат избор от преводачи, специализирани в различни области на писмения превод, като:

Благодарение на техния опит и професионализъм, както и на нашата коректност и бързина при изпълнения на поръчките, ставаме перфектния екип за вас, нашите клиенти.
В сферата на устните преводи преводачите ни имат опита и познанията на консекутивния и симултантния превод, както и спазват изискванията за посещение при нотариус. Ще осигурим на вас и вашите клиенти перфектно устно представяне и бизнес отношение при придружаване при бизнес преговори, съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори и други специални и извънредни ситуации, което ще ви даде сигурност и спокойствие.


Редактиране/Коректура

Наред с писмения и устния превод, други услуги, които „Светем“ ЕООД предлага, са „Редактиране“ и „Коректура“. Редактирането е процес, при който преводачът е в ролята на редактор и следи за пунктуация, граматика, стилистика, правопис и терминология. Неговата задача е да провери спазени ли са езиковите правила при превода на целевия език. Коректорът е последният човек при веригата на езиковите преводи. Той изглажда стила на преведения текст, така че да няма тромави и неразбираеми изречения и текстът да звучи гладко. Ние можем да предложим съвкупност от услуги „Превод”, „Редактиране” и „Коректура”, както и всяка услуга поотделно.

Други услуги

В нашето ежедневие честo ни се налага да ползваме и не толкова специфични услуги като езиковите преводи и легализацията. „Светем“ ЕООД предлага и обикновени услуги, които всеки от нас често използва. Предлагаме висококачествено копиране, разпечатване, сканиране, набиране на десетопръстна система.